ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ (ICC) සභාපති ග්‍රේග් බාර්ක්ලේ හදිසියේම ශ්‍රී ලංකාවට

(SKYWORLD.LK-COLOMBO NOVEMBER 27, 2023   ) ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සම්බන්ධයෙන් ඇතිව තිබෙන අවුල සහ එල්ල වන…

පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද කමිටුව අද සිට දින තුනක් අඛණ්ඩව චමල් රාජපක්ෂගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වෙයි

(SKYWORLD.LK-COLOMBO NOVEMBER 27, 2023   ) පාර්ලිමේන්තු ආචාරධර්ම සහ වරප්‍රසාද කමිටුව එහි සභාපති චමල් රාජපක්ෂගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද…

ව්‍යවස්ථා දායක සභාව පාර්ලිමේන්තුවේ කොටසක්ද? නැද්ද? කියා පාර්ලිමේන්තු කමිටුවක් දමා සොයා බලන්නජනපති-සුමන්තිරන්ට කියයි.

(skyworld.lk-Colombo- November 24, 2023) ව්‍යවස්ථා දායක සභාව පාර්ලිමේන්තුවේ කොටසක්ද? නැද්ද? කියා පාර්ලිමේන්තු කමිටුවක් දමා සොයා බලමු…

අාණ්ඩුව දුප්පතුන් ගල් යුගයට දක්කනවා- හරිනි අමරසූරිය

(skyworld.lk-Colombo- November 24, 2023)  ෙමරට ජනගහනයෙන් අඩු ආදායම් ලබන 31% වන පවුල් ප්‍රමාණය ගල් යුගය දක්වා…