පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද කමිටුව අද සිට දින තුනක් අඛණ්ඩව චමල් රාජපක්ෂගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වෙයි

(SKYWORLD.LK-COLOMBO NOVEMBER 27, 2023   )

පාර්ලිමේන්තු ආචාරධර්ම සහ වරප්‍රසාද කමිටුව එහි සභාපති චමල් රාජපක්ෂගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද (27) සිට දින තුනක් රැස්වීමට නියමිතයි.

විනය විරෝධි ලෙස හැසිරුණු බව කියන මන්ත්‍රීවරුන් 09 දෙනෙකුට එරෙහිව ඉදිරිපත් කර ඇති පෙත්සම් 6ක් විභාග කිරීම සඳහා මෙලෙස වරප්‍රසාද කමිටුව අද, හෙට (28) සහ අනිද්දා (29) යන දිනවල රැස්වීමට නියමිත බව වාර්තාෙවනවා.

අදාළ පැමිණිලි මෙම සතිය තුළ විශේෂ ප්‍රමුඛතාවයක් ලබාදෙමින් විභාග කරන ලෙස කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන ආචාරධර්ම සහ වරප්‍රසාද කමිටුවට දැනුම් දී තිෙබනවා.

ඒ අනුව ඩයනා ගමගේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරිය සහ සුජිත් සංජය පෙරේරා මන්ත්‍රීවරයා අතර සිදුවු සිද්ධිය, චමින්ද විජේසිරි මන්ත්‍රීවරයා පාර්ලිමේන්තුවේ සහකාර මහලේකම්වරයාට තර්ජනය කිරීම සහ රාජ්‍ය අමාත්‍ය අනුරාධ ජයරත්න මහතාට එරෙහිව ඉදිරිපත් කර ඇති පැමිණිල්ල, විපක්ෂනායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සනත් නිශාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාට එරෙහිව ඉදිරිපත් කිරීමට ඇති පැමිණිල්ල මෙලෙස විභාගයට ගැනීමට නියමිතය.

එමෙන්ම සනත් නිශාන්ත මන්ත්‍රීවරයා, විපක්ෂනායක සහ නලීන් බණ්ඩාර මන්ත්‍රීවරයාට එරෙහිව ඉදිරිපත් කර ඇති පැමිණිල්ල මෙන්ම අලි සබ්රී රහීම් මන්ත්‍රීවරයාට එරෙහි පැමිණිල්ල ද මෙහිදී විභාගයට ගනු ඇති බවයි පැවෙසන්ෙන්.

මෙම සිද්ධීන් පිළිබඳ කඩිනමින් විමර්ශනය කර අයවැය අවසන් වීමට ප්‍රථම තමා වෙත ඉදිරිපත් කරන ලෙස කථානායකවරයා දැනුම් දී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *