ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ (ICC) සභාපති ග්‍රේග් බාර්ක්ලේ හදිසියේම ශ්‍රී ලංකාවට

(SKYWORLD.LK-COLOMBO NOVEMBER 27, 2023   ) ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සම්බන්ධයෙන් ඇතිව තිබෙන අවුල සහ එල්ල වන…

අාණ්ඩුව දුප්පතුන් ගල් යුගයට දක්කනවා- හරිනි අමරසූරිය

(skyworld.lk-Colombo- November 24, 2023)  ෙමරට ජනගහනයෙන් අඩු ආදායම් ලබන 31% වන පවුල් ප්‍රමාණය ගල් යුගය දක්වා…